Aif Wassana Bunsom profile icon
GoldGold

Aif Wassana Bunsom, Thailand

ผู้ใช้งาน

About Aif Wassana Bunsom

แม่ท้อง

My Orders
Posts(8)
Replies(51)
Articles(0)
ปกติค่ะ วัยนี้เขาเริ่มจะติดเล่น กินนมน้อย นอนกลางวันแค่งีบสั้นๆต่อรอบ ตกดึกบ้านนี้แม่จะอุ้มกล่อมร้องเพลงตบตูด พอง่วงมากจะงอแงไม่เอาไรเลย ร้องลั่น อีกวิธีแม่จะชวนเล่นจนเขาเพลีย พาออกไปข้างนอกเดินเล่น ขี่รถเล่น อาบน้ำ ให้กินนมจนอิ่ม น้องนอน ตี 1 กว่าทุกวันค่ะช่วงอายุเท่านี้ น้องดีดมาก ตื่นกินนมกลางคืนเป็นเรื่องปกติค่ะ ตอนนี้น้อง 6 เดือน ติดเล่นหนักมากนอน ตี 3-4 ทุกวัน แม่จะขิตก่อน กลางวันหลับเยอะ แต่กลางคืนจะนอนยาว 4-5 ชม.แล้วแต่วันอีก นิสัยน้องจะเปลี่ยนทุกๆเดือนค่ะ ฝึกนอนให้ไวแล้วแต่น้องร้อง เลยต้องรอจนหาวอุ้มกล่อมถึงจะหลับ ยิ่งอายุเพิ่มขึ้น เขาจะนอนยากมากขึ้นค่ะ พลิกไปมาขนาดดูดจุกหลอก กว่าจะสงบ
Read more
 profile icon
Write a reply