Nakapagpa-register ka na ba to vote?

Nakapagpa-register ka na ba to vote?
YES
NOT YET (why?)
NOT INTERESTED TO VOTE

903 People have responded

Write a reply
13 Replies

not yet.. kasi nd ko inaasikaso

VIP Member

yes

yes need kasi para sa scholar ng kapatid ko

VIP Member

yes

not interested to vote😁

Since 2015.

Yes matagal na, pero last year di naka vote dahil hindi nakauwi.

VIP Member

Yes,. matagal na rin.

lumipat ako from caloocan to manila. hindi pa ako nakakapagpa-registro dito sa manila

Been voting since I was 18 😊