Kailangang mag-login para para magkaroon ng access sa photobooth