Mai Thị Hà profile icon
PlatinumPlatinum

Mai Thị Hà, VietNam

Tác giả

About Mai Thị Hà

Năm 2021,2 vợ chồng đi từ nha trang vào Sài Gòn làm ivf,lúc đó dc 2 phôi loại 2,mình đánh liều bỏ và

Posts(25)
Replies(95)
Articles(0)