profile icon
PlatinumPlatinum

, VietNam

Tác giả

About

Năm 2021,2 vợ chồng đi từ nha trang vào Sài Gòn làm ivf,lúc đó dc 2 phôi loại 2,mình đánh liều bỏ và

My Orders
Posts(25)
Replies(95)
Articles(0)