Vote lang nang Vote: October 26

Ilang polls ang kaya mong sagutan? Kung ikaw ang isa sa TOP 3 na pinakamaraming masagutan na polls, panalo ka na! How to join: 1. Click "Participate" at ilagay ang contact details (full name, address, at contact number) sa contest page: https://community.theasianparent.com/contest/vote-lang-nang-vote-october-26/770?lng=en 2. Magsimulang mag-vote sa POLL section ng app simula October 26 7:00:00 pm hanggang October 27 7:00:00 pm. 3. Ang tatlong pinakamaraming masagutan na polls within the 24-hour period ay ang mananalo ng gift pack from Tiny Buds. Good luck!

Vote lang nang Vote: October 26
20 Replies
Write a reply
VIP Member

good luck!