We're trying to get my toddler to poo in the toilet (with a kid seat of course) and when she shows signs of wanting to poo, we bring her there and we sing, read books, etc to keep her occupied while we wait for her to do her business. Is this a good idea or are we just distracting her?

1 Reply
Magsulat ng reply

Sis, yung panganay ko ng mag-start syang mag poo sa toilet, ang gusto lang nya palagi ay hawakan ko yung kamay nya at mas napapabilis ang pag poo poo nya kapag nagsasabi ako ng pooo..poooo.. hehe