Breast milk

Ilang oras ang tinatagal ng breastmilk oag nilagay sa water jug na my yelo wala kasi kming ref :(