Post-partum Depression

Ano po mga signs na may post-partum depression ka?