31+1 week น้ำหนักขึ้นมา 7 โล แม่ๆขึ้นกี่โลกันบ้างค่ะ

31+1 week น้ำหนักขึ้นมา 7 โล แม่ๆขึ้นกี่โลกันบ้างค่ะ

2 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

บ้านนี้ขึ้นมา14โลค่ะ ตอนนี้ใกล้คลอดแล้ว

12กิโลค่ะ