คอมมูนิตี้โพล
แสดงความคิดเห็น
Yes
Never

835 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Yes
No
Stopped midway
Other/comment below

762 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Yes
No

1117 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Honest
Faithful
Fantastic in bed
Great provider

1027 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ