คอมมูนิตี้โพล
แสดงความคิดเห็น
Yes
No

1679 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Yes, she is mature enough and has the right to know.
No, she won't understand while she's so young.

1242 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Ignore and wait for it to die down naturally
Hit him
Divert him

1621 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
More sleep
Night life and socialising
Less stress

1935 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Wife wants to have sex
Husband wants to have sex

2036 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ