คอมมูนิตี้โพล
แสดงความคิดเห็น
Nausea
Swelling
Frequent urination
Fatigue

2030 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
TRUE
FALSE
Sometimes

929 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Sure!
No way!
No opinion
It depends

1372 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
yes
no

1892 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
The never ending laundry and mess
No time for yourself
So much worry and stress

946 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ