คอมมูนิตี้โพล
แสดงความคิดเห็น
Yes
No

1080 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Yes
No
Depending on the kind of workshops

1044 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
6 months
8 months
10 months
12 months
Other/comment

759 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Diet
Exercise
Use supplements
Drink more water
All of the above

833 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Yes, I wish I had more kids
Yes, I wish I had fewer kids
Not at all

907 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ