คอมมูนิตี้โพล
แสดงความคิดเห็น
Yes
No
Sometimes

2402 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Mother
Father
Nanny
Grandparents
Anyone in the household

2310 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Myself
Wife
Both of us
Grandparents

2005 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Why not?
It is going to be hard...
Absolutely not!

1809 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Yes - he has gone too far and can be dangerous.
No - he hasn't done anything yet and I still love him.

1967 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ