ทารก

ตอนนี้ลูก 1 ขวบ 1 เดือน 5วัน ยังทำเงิน 600 ของเด็กได้ยุ่ไหมค้ะ

1 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

การเบิกสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องทำการตรวจสอบ การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน หากมีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนบุตรคลอด จึงจะมีการย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้น กรณีผู้ประกันตนมิได้นำส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน ณ วันที่สิทธิเกิดขึ้นเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่เกี่ยวข้อง