Little Blood While Vomiting

Is it okay to see a small amount of blood while vomiting? I frequently vomit, almost everyday while I am on my first trimester.

1 Reply
Magsulat ng reply

I think kea nagkaron ng blood kasi lagi ka nagsusuka nagkaroon ng gasgas sa lalamunan mo kakasuka kea nagkaganun which is normal naman i think.