Worried.

Normal lang ba na masakit o laging ngalay yung balakang? thank you