ค่าฝากครรภ์ประกันสังคม

ขอสอบถามคุณแม่ๆที่มีประสบการณ์ เบิกค่าฝากครรภ์หน่อยค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

11 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

เบิกค่าคลอดบุตร กี่วันได้เงิน ? การจ่ายเงินคลอดบุตรนั้น ประกันสังคมจะทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของผู้ประกันตน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ และหากไม่มีปัญหาอะไรทางสำนักงานประกันสังคมก็จะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่เอกสารได้รับอนุมัติ โดยเราสามารถตรวจสอบผลอนุมัติจ่ายเงินได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ผ่าคลอดประกันสังคม คลอดบุตรแฝด เบิกเงินประกันสังคม ได้ท่าไหร่ ? กรณีคลอดบุตรแฝดการจ่ายเงินของประกันสังคมจะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. เงินค่าคลอดบุตรและเงินหยุดงานเพื่อคลอดบุตร จะเบิกได้เท่ากันกับคลอดปกติ คือ ได้เงินค่าคลอดแบบหมาจ่าย 13,000 บาท และเงินหยุดงานสูงสุดที่ 22,500 บาท ไม่ใช่ว่าคลอดแฝดจะได้ 2 เท่านะ เพราะประกันสังคมเหมาจ่ายการ คลอดเป็นรายครั้ง ไม่ใช่ตามจำนวนบุตร 2. เงินสงเคราะห์บุตร จำนวน 600 บาทต่อเดือน ส่วนนี้จะเบิกได้ตามจำนวนบุตรที่คลอดเลย คือ ถ้าคลอดบุตรแฝด 2 คน ก็จะได้เงินสงเคราะห์บุตรไปเลย 1,200 บาทต่อเดือน แต่จะได้สูงสุดคราวละไม่เกิน 3 คนเท่านั้นนะ

อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่เกี่ยวข้อง