ค่าฝากครรภ์ประกันสังคม

ขอสอบถามคุณแม่ๆที่มีประสบการณ์ เบิกค่าฝากครรภ์หน่อยค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

11 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
VIP Member

ตามนี้ค่ะ 1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. ๒-๐๑) 2.กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิเบิก - สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส - กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิเบิกให้ผู้ประกันตนระบุเลขประจาตัวประชาชนของฝ่ายชายในแบบคำขอฯ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่วินิจฉัยในการตรวจสอบ และป้องกันการใช้สิทธิซ้ำซ้อน 3.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสูตินารีแพทย์ หรือ หนังสือรับรองการรักษาซึ่งออกโดยพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ (ต้องมีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ) หรือ กรณีไม่มีใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการรักษาอนุโลมให้ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ที่ปรากฏรายละเอียดชื่อ - ชื่อสกุลของหญิงตั้งครรภ์ และรายละเอียดผลการบันทึกการตรวจครรภ์ตามช่วงอายุครรภ์ประกอบการยื่นขอรับค่าตรวจและรับฝากครรภ์ 4.ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการฝากครรภ์

อ่านเพิ่มเติม
3y ago

ถ้าไม่มีใบเสร็จรับเงินได้ไหมคะ

คำถามที่เกี่ยวข้อง