ช่่วงตั้งครรภ์ คุณแม่แพ้ท้องมากน้อยเพียงใด

แพ้มาก
เป็นบางครั้ง
ไม่แพ้เลย
สามีแพ้แทน

6415 People have responded

19 Replies
นานๆครั้งคะ
ช่วง1-2 เดือนแพ้มาก
ท้องสองแพ้หนัก ท้องแรกพอควร
แพ้มาก
แพ้มากในช่วง4เดือนแรก