คุณแม่ใช้วิธีแบบไหนเล่นกับลูกน้อยในครรภ์

ฟังเพลงเพลินๆด้วยกัน
อ่านหนังสือให้ลูกในท้องฟัง
ไฟฉายส่องหน้าท้อง
พูดคุยกับลูกน้อย

55115 คนที่ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
106 ตอบกลับ

ทุกอย่างเลย ยกเว้นอ่านนิทาน

ฟังเพลง

ฟังเพลง

อ่ารหนังสือและพูดคุยกัยลูกค่ะ

ทุกข้อเลยคับ

ทำทุกข้อเลย

VIP Member

ทำทุกข้อเลยจ้า

ฟังเพลงค่ะ

คุยและลูบท้องค่ะ

คุยกะลูก