คุณแม่ใช้วิธีแบบไหนเล่นกับลูกน้อยในครรภ์

ฟังเพลงเพลินๆด้วยกัน
อ่านหนังสือให้ลูกในท้องฟัง
ไฟฉายส่องหน้าท้อง
พูดคุยกับลูกน้อย

8867 People have responded

21 Replies
พูดคุยดเวยทุกวันคะ ฟังเพลง
VIP Member
ยังไม่เคยใช้ไฟฉายส่องจ้า 3 ข้อนั้นทำทุกวัน
ชอบคุยและเปิดเพลงกับลูกค่ะ
ดูหนังดดูละครฟังเพลงบ้าง
ทุกข้อ