Mintra Sonprom profile icon
SilverSilver

Mintra Sonprom, Thailand

ผู้ใช้งาน

About Mintra Sonprom

แม่ท้อง

My Orders
Posts(4)
Replies(1)
Articles(0)

เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

#ท้องแรกคะ ขออนุญาตสอบถาม แม่ๆที่มีประสบการณ์หรือผู้รู้หน่อยนะคะ พอดีตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตอนนี้ 36+5 Wk แล้วไม่มีความรู้สึกว่าเต้านมขยายใหญ่ขึ้น และยังไม่มีอาการใดๆในเรื่องน้ำนมเลย บำรุงก็แล้ว พอมีใครแนะนำวิธีการเร่งน้ำนม หรือวิธีการอื่นมี่ทำให้มีน้ำนมไหมคะ

Read more
 profile icon
Write a reply