They say we should not be keep things to ourselves

Comment below what is one thing you've been unhappy about the last week ? Tip: You can turn on the anonymous feature.

They say we should not be keep things to ourselves
15 Replies
Write a reply

I've been very frustrated sa taong pina utang ko kasi be may tiwala ako. But has let me down everyday in the past two weeks for the consistency of Alibis. Ako na nga itong Buntis 6 months, Hubby ko nasa Bicutan jail for 5months now. Alam mg taong to ang aitwasyon ko, pero dahil after a week ko pa gagamitin yong pera bayad ng condo. p Pinahiram ko. Ngayon nag iasue xa ng check direct sa Bldg. after 3days bounce check. Walang sinabi sakin nasira toloy ako at nanganganib palayasin na.

Read more
Post reply image