Biogesic/Paracetamol

Okay lang po bang uminom ng Paracetamol/Biogesic ang buntis?