38weeks and 3days

Okay lang po ba sumasaket yon balakang at pwerta, sign na po naglalabor nako??? ask lang po? Salamat