Cuộc thi thả tim (16/02)

Hãy bình luận số tim mẹ có thể thả, TAP sẽ tặng số điểm tương ứng. Lưu ý: Mẹ phải cam kết thực hiện đúng số tim đã bình luận, nếu không, TAP có quyền không cộng điểm. Điểm cộng tối đa: 200 điểm Ngoài ra, 5 mom thả tim nhiều nhất sẽ nhận thêm 300 điểm. Thả tim = Nhấn “thích” các bài viết, câu hỏi, câu trả lời, hình ảnh Thời gian kết thúc: 23h59p, ngày 16/02/2021

Cuộc thi thả tim (16/02)
69 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

200❤+

TapFluencer

hơn 200 ❤

Super Mum

200❤

VIP Member

200 ❤️

Super Mum

200❤️

VIP Member

tham gia

TapFluencer

trên 200 ❤

Super Mum

trên 200 ♥

VIP Member

200❤+

TapFluencer

200 ♥