Bình chọn
Nêu ý kiến
TRUE
FALSE

1686 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Yes
No

2116 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Husband
Mother
Sibling
Best friend

1885 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Yes 😍
No 😫

1870 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Agree
Disagree

1829 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi