Nhi Nhi profile icon
PlatinumPlatinum

Nhi Nhi, VietNam

Thành viên VIP

About Nhi Nhi

mẹ Mít

My Orders
Posts(36)
Replies(44838)
Articles(0)
VIP Member
 profile icon
Write a reply

D6- gọi mẹ mỗi khi hắn đói và gắt ngủ

#D6 biết gọi mẹ Mỗi khi cậu í buồn ngủ và đói là vừa mếu vừa "mẹ " chắc khoảng từ 5 tháng cậu bé đã vậy rồi. Khi ăn tay phải thúm được ti mẹ đưa vào miệng thì mới yên tâm nhắm mắt để ngủ hihi

D6- gọi mẹ mỗi khi hắn đói và gắt ngủ
TapFluencer
 profile icon
Write a reply

D5 gác chân lên mẹ

#D5 vừa ăn vừa gác chân lên mẹ Tay chân khi ăn của cậu í không để yên lúc nào, chân gác lên mẹ nếu có bố nằm cạnh là lại gác sang bố mà miệng vẫn ti ngon lành. Khi con ăn ngoan hơn thì sữa mẹ lại dần ít đi rồi

D5 gác chân lên mẹ
TapFluencer
 profile icon
Write a reply

D4- Con không thích uống bình

#D4 mẹ tập ti bình cho con khá khó mỗi khi cầm bình con chỉ nhai và cắn cho khỏi ngứa răng thôi

D4- Con không thích uống bình
TapFluencer
 profile icon
Write a reply

D3- Dáng ăn bá đạo

#D3 mỗi khi ăn phải chổng mông lên vậy mới chịu cơ Không nhưng ngủ sấp mà cu cậu còn nằm sấp để ăn đây

D3- Dáng ăn bá đạo
TapFluencer
 profile icon
Write a reply