Bạn thích biểu tượng nào hơn?

Voice your Opinion

81 nhiều câu trả lời

9 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

thật ra thì mình thích cả 2. 😂

TapFluencer

cũng thích cá 2 nhưng chọn A

VIP Member

Cả 2😅 cơ mà hơn thì là A

TapFluencer

thích cả 2 nhưng chọn a

A nha

a

VIP Member

b

A

TapFluencer

a