Milk

Ano pong gatas ang pwedeng inumin ng isang buntis?