ตั้งครรภ์ 14 สัปดาห์ 4 วัน รู้สึกดุบๆจี๊ด

ตั้งครรภ์ 14 สัปดาห์ 4 วัน รู้สึกดุบๆจี๊ดๆแต่ไม่ปวดท้องนะค่ะ. เจอความเย็นหนาวสั่นประจำเลยเหมือนจะมีไข้. ตัวลุมๆ.

คำถามที่เกี่ยวข้อง