40แล้วยังไม่ออก

กำหนดคลอดวันที่22ไม่มีอาการเจ็บแต่เราไม่หาหมอมาแล้วหมอชาวอีกครั้งกำหนดคลอดเราอีก7สิงหา เรางง ตั้งฝากท้องทำไมชาวไม่เหมือนกัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง