ลูกในท้องดิ้นตอนไหนบ่อยที่สุดคะ

ตอนเช้า
ตอนกลางวัน
ตอนเย็น
ตอนกลางคืน

17088 People have responded

37 Replies
กลางวัน
15+6 ยังไม่รู้สึกว่าน้องดิ้นเลยค่ะ
15w ยังไม่รู้สึกเลยค่ะ ท้องก็เล็กอยู่เลยค่ะ
ยังไม่รู้สึกว่าดิ้นเลยคะ
ดึกๆค่า