Poll Komuniti
Suarakan pendapat anda
Yes--to the dot.
No--not at all.
Depends. Sometimes, I improvise.

1443 respon

 profile icon
Tulis jawapan
Suarakan pendapat anda
TRUE
FALSE

1324 respon

 profile icon
Tulis jawapan
Suarakan pendapat anda
Agree
Disagree
Sometimes

1328 respon

 profile icon
Tulis jawapan
Suarakan pendapat anda
Yes - and my spouse knows it
Yes - but secretly
No

1950 respon

 profile icon
Tulis jawapan
Suarakan pendapat anda
Mother
Husband
Grandparents

1365 respon

 profile icon
Tulis jawapan