denn profile icon
SilverSilver

denn, Philippines

Contributor
Posts(25)
Replies(16)
Articles(0)

VITAMINS

KAILANGAN BA NI BABY NG KARAGDAGANG BITAMINA/SUPLEMENTO MALIBAN SA GATAS NG INA? Ang vitamin at mineral supplements ay hindi karaniwang kinakailangan para sa malusog at full-term na breastfed baby sa unang taon. Base sa pag-aaral, karamihan sa mga bitamina, fluoride, iron, tubig, juice, formula at pagkain ay hindi kapaki-pakinabang sa malusog na mga breastfed babies sa unang anim na buwan, at ang ilan ay maaaring maging mapanganib. ? Bitamina A Ang breastmilk ay isang natural at mahusay na mapagkukunana ng bitamin A. Ang pagsusulong ng pagpapasuso ay ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang mga sanggol mula sa kakulangan sa bitamina A. ? Bitamina B1 (Thiamine) Kung ang ina ay nakakakuha ng sapat na thiamine, kung gayon ang kanyang gatas ay sapat para sa sanggol at hindi kinakailangan ang mga pandagdag. ? Bitamina B2 (Riboflavin) Hindi inirerekomenda ang mga suplemento para sa mga breastfed babies, dahil ang kakulangan sa riboflavin ay bihira sa mga developed countries. ? Bitamina B6 Kung ang ina ay may sapat na dami ng bitamina B6, hindi na kailangan ng karagdagang suplemento para sa isang malusog na sanggol. Kung ang ina naman ay walang sapat na dami ng bitamina B6, ang pagdaragdag ng bitamina B6 sa diyeta ng ina ay mapapadami din nito ang dami ng bitamina sa kaniyang gatas. ? Bitamina B12 Ang mga sanggol ng mga inang may sapat na sustansya, ay hindi nangangailangan ng suplemento. Inirerekomenda na ang mga ina na hindi kumakain ng protina ng hayop o nanganganib sa kakulangan sa bitamina B12, ay makakakuha ng sapat na dami ng bitamina B12 sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso sa pamamagitan ng suplemento o fortified foods. ? Bitamina C Ang mga breastfed babies ay hindi dapat na regular na sinusuplementohan ng bitamina C maliban sa mga kaso ng scurvy (vitamin C deficiency). Ang mga suplemento ng bitamina C sa ina ay hindi nito lubos na binabago ang dami sa gatas dahil nanatili itong pareho kahit gano kadami pa ang inumin ng ina (sa pag-aakalang ang ina ay kulang sa bitamina C). Pero para sa isang ina na kulang sa bitamina C, ang pagsuplemento ay makakatulong na itaas nito ang lebel ng bitamina C sa gatas. ? Calcium Ang mga breastfed babies ay hindi nangangailangan ng karagdagang calcium kaysa sa kanilang nakukuha mula sa breastmilk at complementary foods. ? Bitamina D Ang mga sanggol na nangangailangan ng suplementong ito ay ang mga walang sapat na sunlight exposure. Ang mga kadahilanan na naglalagay sa iyong breastfed baby sa panganib ng kakulangan sa bitamina D (rickets) ay: ▪ Ang sanggol ay mayroon lamang maliit na sunlight exposure. Halimbawa: Kung nakatira ka sa isang lunsod o bayan kung saan ang mga matataas na gusali at polusyon ay hinaharangan ang sikat ng araw, kung ang sanggol ay palaging ganap na natatakpan o nailalayo sa sikat ng araw, kung ang sanggol ay laging nasa loob, o kung palagi mong pinapahidan ng high-SPF sunscreen si baby. ▪ Parehong ina at sanggol ay may mas madidilim na kulay na balat at sa gayon ay nangangailangan ng higit pang paglalantad sa araw upang magkaroon ng sapat na halaga ng bitamina D. ▪ Kulang ang ina sa bitamina D - Ang halaga ng bitamina sD sa breastmilk ay nakasalalay sa katayuan ng bitamina D ng ina. Kung ang sanggol ay nakakakuha ng sapat na sikat ng araw, ang kakulangan ng bitamina D sa ina ay madalang na magiging problema kay baby. ? Bitamina E Walang mga kilalang kakulangan ng bitamina E ang inilarawan sa malulusog na sanggol na sumususo. ? Fluoride Sa kasalukuyan ay walang ebidensya na nagpapahiwatig na ang mga suplemento ng fluoride sa sanggol ay nagpapabuti sa kalusugan ng kanilang mga ngipin. Inirerekomenda ng American Academy of Pediatrics na ang mga suplemento ng fluoride ay bibigyan lamang pagkatapos ng anim na buwan, at sa mga bata na ang pangunahing mapagkukunan ng tubig ay kulang sa fluoride. ? Folid Acid (Foliate) Ang kakulangan sa folic acid ay wala pang naiuulat patungkol sa mga breastfed, full-term babies, at ang pagsuplemento ay hindi inirerekomenda. ? Iron Ang anemia ay bihira sa mga breastfed babies sa maraming mga kadahilanan: ▪ Ang mga malusog, full-term babies ay may sapat na nakatagong iron sa kanilang katawan na tatagal para sa unang anim na buwan depende sa sa sanggol. ▪ Ang iron sa gatas ng ina ay mas mahusay na naabsorb di gaya sa iba pang mapagkukunan. Ang bitamina C at mataas na antas ng lactose sa breastmilk ay tumutulong na mapabuti ang iron absoption. ▪ Hindi inilalabas ng breastfed babies ang iron sa kanilang bituka; ang gatas ng baka ay maaaring makairita sa lining ng bituka (na nagreresulta sa konting pagdudugo at pagkawala ng iron). ? Bitamina K Ang nakatagong bitamina K sa mga sanggol pagkapanganak ay mababa. Ang bitamina K ay kailangan para sa maayos na blood clotting, at ang kakulangan sa bitaminang ito ay nagdudulot ng Vitamin K deficiency bleeding (VKDB). Ang pagtaas na intake ng bitamina K ng mga ina ay nakakataas din ng bitamina K sa gatas. ? Zinc Ang mga malulusog na full-term babies ay hindi nangangailangan ng karagdagang zinc maliban sa kanilang nakukuha sa breastmilk at (pagkatapos ng anim hanggang walong buwan) sa complementary foods. Ang mababang timbang, maliit, at premature babies ay kadalasang nasa panganib ng kakulangan sa zinc. TANDAAN: Ayon sa pagsusuri, kapag ang ina ay may kakulangan sa isang partikular na nutrient, ang pagpapapabuti sa nutrisyon ng INA o kaya'y pagsusuplemento sa kaniyang diyeta ay mas epektibo kaysa ang pagbibigay ng suplemento sa sanggol. Sources: https://kellymom.com/nutrition/vitamins/vitamins/ https://kellymom.com/nutrition/vitamins/iron/ https://kellymom.com/nutrition/vitamins/vitamin-b12/ #breastfeeding #breastfeedingmom #breastfeedingmama #breastfeedingsupport #breastfeedingjourney #breastfeedingph #breastfeedingphilippines #breastfeedingisbeautiful #breastfeedingmomma #breastfeedingpinay #breastfeedwithoutfear #breastfedbaby #jamommyadventures

Read more
VITAMINS
 profile icon
Write a reply

SELF-SOOTHE

If you have a baby, you’re probably a little tired, if not exhausted. Babies, especially newborns, tend to keep their parents awake all hours of the day and night. After scouring books and the internet and consulting your pediatrician for ways to get your little one to sleep and stay asleep, you probably ran saw or heard something about teaching your baby to self-soothe herself to sleep. What is “self-soothing,” and when is your baby ready for it? Here’s what you need to know about the concept. A Baby’s Sleep Pattern and Cycles Unfortunately, most babies don’t begin sleeping through the night, which is usually considered six to eight hours, until they’re about 3 months old or weigh 12 to 13 pounds. Before then, they may wake up frequently to eat. In the newborn stage, they may even sleep for only one or two hours at a time because their stomachs are so small. As babies get older and bigger, and thus able to eat more at each feeding session, they may begin sleeping for longer stretches of time. By about 6 months of age, about two-thirds of babies can sleep through the night on a regular basis. Differences in Sleep in Babies The American Academy of Pediatrics (AAP) recommends that mothers exclusively breastfeed their babies for the first 6 months of life. If you are breastfeeding your baby and are trading sleep stories with other moms, be aware that your baby probably wakes more often than a baby that’s formula fed. That’s because a baby digests breast milk faster than formula, and thus, a breastfed baby gets hungry faster than a formula-fed baby.  When Do Babies Learn to Self Soothe? By  Karen Lac Helping Your Baby Learn to Self-Soothe If you have a baby, you’re probably a little tired, if not exhausted. Babies, especially newborns, tend to keep their parents awake all hours of the day and night. After scouring books and the internet and consulting your pediatrician for ways to get your little one to sleep and stay asleep, you probably ran saw or heard something about teaching your baby to self-soothe herself to sleep. What is “self-soothing,” and when is your baby ready for it? Here’s what you need to know about the concept. A Baby’s Sleep Pattern and Cycles Unfortunately, most babies don’t begin sleeping through the night, which is usually considered six to eight hours, until they’re about 3 months old or weigh 12 to 13 pounds. Before then, they may wake up frequently to eat. In the newborn stage, they may even sleep for only one or two hours at a time because their stomachs are so small. As babies get older and bigger, and thus able to eat more at each feeding session, they may begin sleeping for longer stretches of time. By about 6 months of age, about two-thirds of babies can sleep through the night on a regular basis. Differences in Sleep in Babies The American Academy of Pediatrics (AAP) recommends that mothers exclusively breastfeed their babies for the first 6 months of life. If you are breastfeeding your baby and are trading sleep stories with other moms, be aware that your baby probably wakes more often than a baby that’s formula fed. That’s because a baby digests breast milk faster than formula, and thus, a breastfed baby gets hungry faster than a formula-fed baby. If you’re exclusively breastfeeding your baby, not only are you giving your baby optimum nutrition, the lack of sleep won’t last forever. In 2011, a study presented at the AAP National Conference and Exhibition reported that mothers of exclusively breastfed babies between 3 and 9 months of age reported more sleep issues with their babies, including night waking and fewer naps, than mothers of formula-fed babies. Yet by 9 months of age, no sleep differences were reported between the two groups. The lead author of the study concluded that while it’s true that formula-fed babies initially wake up less frequently and sleep for longer stretches of time, by about 9 months of age, no differences exist between the sleep patterns of breastfed and formula-fed babies. Baby Self-Soothing/Sleep Training While some babies are good nappers and sleep through the night after just a few short months, or even earlier, other babies don’t nap well and wake up frequently during the night. If your baby doesn’t sleep well, a point may come when you’re so exhausted that you decide to help your baby learn to self-soothe himself back to sleep, which is known as “sleep training.” Self-soothing means the baby comforts himself instead of depending on his caregiver to comfort him. A baby who has learned how to self-soothe is able to fall back asleep on his own rather than depending on someone to help him get back to sleep. For example, the baby may fall asleep after rolling around in his crib a bit, sucking his pacifier or rubbing his head, instead of falling asleep only after someone has held, rocked or fed him. When babies are able to learn how to self-soothe varies. Some babies are ready earlier than others. Starting at around 6 months of age, which is when most babies are able to sleep through the night from a developmental standpoint, you can begin sleep training with your baby. Sleep Training Methods Several sleep training methods help your baby learn to self-soothe himself back to sleep. One method, sometimes called “controlled comforting,” is when parents respond to their babies’ cries at increasing intervals so that their babies learn how to self-soothe. For example, when your baby wakes and cries out, you wait five minutes before appearing and comforting him. If he’s still awake, wait 10 minutes, not five, before going in to comfort him. As the night or nap time goes on, the length of time before you respond correspondingly increases. Another method, sometimes called “camping out,” involves parents sitting with their babies and gradually leaving as their babies learn how to self-soothe and fall and stay asleep. For example, start by sitting near your baby as he’s in his crib or bassinet, possibly rubbing or patting his back, and waiting until he falls asleep. Once he’s asleep, quietly leave the room. As the nights go by, increase the distance between you and your baby and eliminate any touching. For example, on day five, wait for your baby to fall asleep in his crib while sitting at the halfway point between his crib and the bedroom door. Eventually, move out of the room and out of sight. The theory behind all the sleep training methods is that by not rushing to respond to your baby and eventually not responding to your baby at all, unless a medical need arises, your baby will learn how to comfort and fall asleep on his own. How Long Sleep Training Takes Be aware that with any sleep training method, it may take several weeks before your baby begins to regularly self-soothe himself to sleep and stay asleep. Also be aware that some babies may just not be ready to self-soothe until later in life. If sleep training doesn’t seem to be working for your baby, you may want to take a break and try again a few months later. Tip Put your baby down to sleep when she’s drowsy/sleepy but still awake. By doing so consistently, your baby should learn how to fall asleep on her own, rather than depending on you to rock, hold, nurse and/or sing her back to sleep when she goes through her sleep cycles. When your baby wakes, wait for a few minutes before responding. She may just fall back asleep after crying for a few minutes. If she continues to cry, check on her to ensure that she’s OK, but don’t turn on the lights and pick her up unless she has a soiled diaper, is hungry or seems to be sick. If you need to change or feed her, do so quickly and quietly with the lights dim. Play with and engage your baby during the day. Try to lengthen and increase her wake times during the day. By staying awake more during the day, she’ll sleep more at night. Make sure to feed her right before her nap and bedtime. With a full belly, she may wake up less often because she’s hungry and be more able to self-soothe herself back to sleep. A Safe Sleep Environment for Your Baby In 2016, the American Academy of Pediatrics announced that babies should sleep on a hard, flat surface area, such as a crib or bassinet, but in the same room as their parents for at least the first six months and preferably, for a full year. The AAP issued this guideline to decrease the risk of sudden infant death syndrome (SIDS) and other sleep-related deaths in babies https://www.workingmother.com/momlife/13683505/when-do-babies-learn-to-self-soothe/

Read more
 profile icon
Write a reply

BREASTFEEDING AND YOUR DIET

The poster below is a perfect example of anti-breastfeeding "information". This notion that you can't eat certain foods when breastfeeding is not based in science. Let's look at some of the information. First of all let's look at foods that "okay" for breastfeeding mothers. Nothing really wrong with what they say except that you don't have to take in calcium to make milk with calcium. But the real problem is that this is a diet for people who are relatively affluent. Many mothers could not afford to eat such a diet and thus be frightened into formula feeding, which, I should emphasize is actually more expensive that the foods mentioned here. This is a stratagem used by formula companies. A prime example a few years ago was a campaign by one formula company in Brazil, supported by the Brazilian pediatric society, saying that your breastfed baby eats what you eat. Posters were widely distributed showing a baby suckling at a breast that looks like a doughnut, or looks like a hamburger. What about the panels of foods "to avoid". 1. Sugary foods. The poster says in this section to avoid fatty foods and salty foods as well as sugary foods. We all should try to keep our sugar, salt and fat intake at a reasonable level. But to imply that if you eat a lot of sugar your baby has an increased risk of obesity is just plain wrong. Breastmilk, in fact, does not change much in response to what you eat. It changes from morning to evening, from day to day, from month 1 to month 6, and later, but not because of what you eat. But if you eat a lot of sugar, your milk will have the same amount of sugar as if you ate no sugar at all. 2. "You might find that just a dash of pepper is enough to make your baby irritated and fussy for hours". This is pure fantasy. There is no evidence for this being true. And it is unlikely that anything in pepper or other spices would get into the milk in quantities that would bother the baby. 3. Citrus fruits? "Certain compounds" are supposed to the irritating to the baby´s gut. Oh, please! If these "certain compounds got into the milk would they not be irritating to the breast or nipple? 4. Caffeine? Babies do not excrete caffeine as rapidly as adults true, but so little gets into the milk that a cup or two of coffee will not bother the baby. Caffeine is given to premature babies as a treatment and nobody worries about how they might excrete caffeine. It's not right to deprive breastfeeding mothers from drinking coffee and tea in reasonable amounts. This poster eliminates much of what mothers like to eat. 5. Processed foods? Not a great choice for anyone, this is not specific to breastfeeding mothers. But just as above, the preservatives will not get into the milk in any significant quantities. 6. Garlic? Are they insane? Garlic does not bother babies. This is prejudice against people who eat garlic. Most of the world loves garlic and eat it when the baby breastfeeds without harm to anyone. 7. No peppermint, fennel, parsley, or chamomile? There is no evidence for this to show that the way people typically eat these can reach therapeutic levels. 8. Alcohol, no level of alcohol in the milk is safe for the breastfed baby? Except that almost no alcohol gets into the milk. See this article http://ibconline.ca/maternal-medications/. Alcohol is discussed near the end of the article, but it's worth reading the whole thing. This poster is an appalling attempt to frighten women out of breastfeeding and enjoying what they like to eat. These restrictions on what breastfeeding mothers can eat have been debunked decades ago. Let's encourage good nutrition for everyone, and let's stop haranguing breastfeeding mothers into stopping breastfeeding by worrying them about their diets. You can find a more about how to prevent problems with breastfeeding, including preventing fussiness, "colic", "reflux" "allergy to something in the mother's milk" and much more in my ebook called Breastfeeding: Empowering Parents: www.ibconline.ca/ebook ctto.

Read more
BREASTFEEDING AND YOUR DIET
VIP Member
 profile icon
Write a reply

COMPLEMENTARY FOODS

AYAW MO BANG LUMAKING PIHIKAN SA PAGKAIN ANG BABY MO? KUNG OO, BASAHIN MO 'TO... "COMPLEMENTARY FEEDING GUIDELINES" ♧ Pagpatak ng 6th month ni baby o kapag ready na siyang kumain ng solids, pwede na niyang kainin ang lahat ng gulay sa bahay kubo MALIBAN SA MANI. Anumang gulay na hindi nabanggit sa bahay kubo ay pwede na rin niyang kainin katulad ng ampalaya, malunggay, talbos ng kamote, etc. Hindi nirerekomenda ang mani dahil mataas ang allergen nito. Ibig sabihin, malaki ang chance na magka-allergy si baby dito. ♧ Ang pagkain naman ng APPLE o iba pang prutas na tumutubo lang sa ibang bansa ay inirerekomendang kainin kapag 5years old na. Ito ay dahil nilalagyan ito ng chemical para mapanatiling fresh kahit abutin pa ng 3-5 araw bago ito dumating dito sa atin. ♧ LOCALLY GROWN FRUITS ang inirerekomendang ipakain sa mga bata o yung mga pagkain na dito lang sa atin tumutubo. Halimbawa ay avocado, saging, mangga, at iba pa. "Avocado by the way is a great first food because it is a brain food" ♧ Ang kanin ay pwede na sa 6months and above. Mas mainam kung lugaw lugaw muna na may halong gulay (walang pampalasa hanggang 1year old). ♧ MASHED ang inirerekomendang gawin sa pagkain at HINDI PUREE. Dapat kasi ay may texture ang pagkain para matuto si baby na ngumuya. Ang pagnguya ay paghahanda rin sa pagsasalita ng bata. ♧ HINDI INIREREKOMENDA ang anumang pampalasa tulad ng asin, toyo, vetsin, at iba pa kapag wala pang isang taon ang bata. Ito ay dahil mahihirapan ang kidneys niya na salain ang sobrang alat. ♧ HINDI INIREREKOMENDA ang asukal kapag wala pang 1 year old ang bata dahil mas tataas ang chance ng pagkakaroon niya ng diabetes. ♧ Ang karne, isda, at itlog ay dine-delay HANGGANG 2YEARS OLD dahil mahirap tunawin ang karne at mataas naman ang allergen ng itlog. Kung gustong pakainin ng itlog ang batang wala pang 2years old, ang ibigay lang ay ang egg yolk dahil mataas ang allergen ng egg white. ♧ Ang mga processed food, ready to eat food o instant food ay hindi inirerekomendang kainin. ♧ Ang biscuit at mga ready-to-eat food ay itinuturing na junk food dahil sa mataas na sugar content at preservatives. ♧ NO HONEY below 1 year old dahil sa pangamba ng infant botulism, isang delikadong sakit na maaaring ikapahamak ng mga bata SOURCE: BREASTFEEDING PINAYS Article on Honey and Infant Botulism: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264987450791522&id=216185339005067 DISCLAIMER: This is just a guide. Kayo pa rin ang masusunod pagdating sa mga anak ninyo. "YOUR CHILD, YOUR RULES" ? For recipes on complementary feeding, you can join Breastfeeding Pinays and Healthy Baby Food Ideas Philippines. ? ctto.

Read more
 profile icon
Write a reply

GROWTH SPURT

LAGI BANG UMIIYAK ANG ANAK MO AT GUSTO AY LAGI LANG SUMUSUSO AT NAKAKARGA? KUNG OO, PAKIBASA ITO. "GROWTH SPURT O DEVELOPMENTAL SPURT" Ang growth spurt ay yugto kung saan ang isang sanggol ay mas madalas sumuso sa kanyang ina (singdalas ng kada oras) at madalas ay iyakin at gustong laging nakakarga. Madalas, sa panahong ito, nakakaramdam ang ina na parang hindi nabubusog ang kanyang anak dahil panay panay ang pagsuso nito. Sa mga exclusively breastfed babies, lumalakas ang kanilang pagsuso sa mga unang linggo pagkatapos maisilang at nagiging halos parehas na sa loob ng isa o hanggang anim na buwan. Kapag nagsimula nang kumain ang sanggol, unti unti ay mababawasan na ang kanyang pagsuso. Ang madalas na pagsuso ay maaari ring pagdaanan ng isang sanggol sa tuwing mayroon siyang bagong "milestone" katulad halimbawa ng pagdapa, paggapang, paglakad, at pagsasalita. Kailan ba nagkakaroon ng growth spurt ang isang bata? ● 7-10 araw pagkasilang ● 2-3 linggo ● 4-6 linggo ● 3 buwan ● 4 buwan ● 6 buwan ● 9 buwan Ang panahon na maaaring magkaroon ng growth spurt ay iba iba sa bawat bata. Ano ang maaaring gawin kapag may growth spurt ang bata? Sa panahong ito, kailangan mong ibigay ang gusto ng bata. Pasusuhin siya nang pasusuhin dahil ito ay panahon din upang ang supply ng iyong gatas ay lumakas. Laging tatandaan na ang paglakas ng gatas ay nakabase sa LAW OF SUPPLY AND DEMAND. Mas malakas sumuso ang bata, mas dadami ang iyong gatas. Pakiramdaman din ang iyong katawan, inay. Dahil sa panahong ito, maaaring mas makaramdam ka ng gutom at uhaw kaya kumain at uminom ng tubig nang madalas. Ang growth spurt ay lumilipas din. Ito ay tumatagal ng 2 hanggang 3 araw at kung minsan naman ay isang linggo o mahigit pa. Kung ang iyong anak ay nagiging iritable at madalas sumuso, isaalang-alang ang growth spurt ngunit huwag ding ipagsawalang-bahala ang iba pang posibilidad katulad halimbawa ng kabag o di kaya naman ay kung may iba pang di pangkaraniwang sintomas na nakikita sa bata. Kung sa tingin mo ay hindi lang growth spurt ang nararanasan ng iyong anak, mas mainam pa rin na kumonsulta sa doktor. Sundin ang iyong "instinct" bilang isang ina. (Inspired by the article of kellymom.com)

Read more
VIP Member
 profile icon
Write a reply

BREASTFEED

MGA PAMAHIIN TUNGKOL SA PAGPAPASUSO Nagpapasuso ka ba sa anak mo? Maraming beses ka na bang pinagbawalan o pinagsabihan tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagpapasuso? Madalas talaga ay nagtatalo ang syensya at mga pamahiin sa halos lahat ng bagay. Mayroong iba na mas pinipiling maniwala sa mga matatanda, mayroon ding iba na mas naniniwala sa science. Alamin natin kung anu ano ang mga pamosong pamahiin tungkol sa pagpapasuso: 1. Kanin ang Kanan at Tubig ang Kaliwa – Madalas marinig sa mga nanay na mas malabnaw daw ang gatas sa kaliwang suso kumpara sa kanan kaya ang sabi ng matatanda, tubig daw ang nasa kaliwa. Hindi ito totoo dahil pareho ang laman ng bawat suso (nutritional value-wise walang pinagkaiba ‘yan). Mayroon lang tinatawag na foremilk o gatas na lumalabas kada mag-umpisang sumuso si baby. Ito yung malabnaw na gatas. Habang tumatagal sumuso si baby, hindmilk na ang nakukuha niya. Ito naman’ yung mas malapot na gatas. Para makuha ni baby ang hindmilk, kailangan siyang pasusuhin ng at least 15 to 20 minutes bago siya ilipat sa kabilang suso. 2. Nakakapagpalawlaw ng suso ang pagpapasuso – Ang paglawlaw ng suso ay dahil sa gravity at dahil sa pagtanda (aging) at hindi dahil sa pagpapasuso. 3. Bawal magtaas ng kamay kapag natutulog dahil baka mawala ang gatas – Hindi totoong mawawala ang gatas kapag itinaas mo ang kamay mo. Mawawala lang ang gatas kapag wala ng stimulation o kapag hindi na sumususo ang baby mo. Pwede ring maging dahilan ng pagkawala ng gatas ang stress, paninigarilyo, sobrang pag-inom, at mga gamot na hindi compatible sa breastfeeding. 4. Mapapanis ang gatas kapag matagal na hindi sumuso si baby – Hindi ito totoo dahil hindi napapanis ang gatas sa loob ng suso. Ang napapanis lang ay yung expressed o pumped breastmilk. Kaya kung matagal nang hindi sumususo si baby at may gatas ka pa, go lang mommy, hindi yan panis. 5. Bawal magpasuso kapag buntis ka dahil mag-aagawan ng sustansiya ang baby sa tiyan at ang baby na sumususo – Hindi ito totoo. Kahit na nagpapasuso ka, kakain pa rin si baby na ipinagbubuntis at masustansiya pa rin ang kakainin niya. Just make sure na kakain ka rin ng mas marami dahil dalawang bata ang nangangailangan ng pagkain mula sa’yo. Pwedeng magpasuso kahit na buntis ka basta hindi maselan ang pagbubuntis mo. Itanong sa OB ang status ng pagbubuntis dahil kapag maselan, breastfeeding is discouraged dahil nakaka-cause ito ng contractions. 6. Nawawalan ng sustansiya ang gatas ng ina – Kahit na anong kainin ng isang breastfeeding mom, hindi nun maaapektuhan ang nutritional value ng breastmilk. But please take note na kailangan mo pa ring kumain ng masustansya para maging healthy ka bilang ina. Kapag sobrang malnourished ng isang ina, pwede nitong maapektuhan ang kalidad ng gatas niya. 7. Bawal magpasuso kapag may lagnat ang nanay – Hindi ito totoo. Mas magandang magpasuso kapag may lagnat ka para makuha ni baby ang antibodies na pino-produce ng katawan mo. Magiging proteksyon ni baby ang antibodies na ‘to para hindi siya mahawa o kung mahawa man ay mas mabilis siyang gagaling. Kung iinom ka ng gamot, siguraduhing i-check muna sa e-lactancia.org ang generic name at active ingredient para matingnan kung compatible ito sa breastfeeding. 8. Bawal magpasuso kapag may tigdas, bulutong, ubo, sipon, at trangkaso – Kagaya ng unang nabanggit, mas magandang magpasuso para makuha ni baby ang antibodies. Bago pa magsilabasan ang bulutong at tigdas, exposed na si baby sa virus kaya mas magandang magpasuso para ma-proteksyonan siya. Kapag may tigdas at bulutong, magsuot ng longsleeves. Kung may bulutong sa mismong breast area, mas magandang mag-express o mag-pump nalang ng gatas at ‘yun ang ipainom kay baby. I-observe din ang proper hygiene kapag mayroon ka ng mga sakit na ito. Ugaliing maghugas lagi ng kamay, mag-alcohol, magsuot ng face mask, at iwasan muna ang face-to-face contact kay baby. 9. Bawal magpasuso kapag gutom ka o pagod dahil baka masuso ni baby ang gutom at pagod mo – Hindi ito totoo dahil hindi nasususo ang gutom at pagod. Pero kailangang tandaan na kailangan mong kumain ng maayos at huwag masyadong magpapagod para maging healthy ka. 10. Bawal uminom ng malamig. Bawal maligo ng gabi. Bawal magpasuso kapag naulanan o nahamugan ka, kapag bagong ligo ka, kapag katatapos mo lang maglaba. Bawal dahil baka masuso ni baby ang lamig at magkaka-sipon o ubo siya. – Walang katotohanan ito. Ang breastmilk ay processed na kapag lumabas ito sa suso. Ibig sabihin, mainit init na ang temperatura nito kapag sinuso ni baby kaya hindi siya makakasuso ng lamig. 11. Bawal magpa-rebond o magpa-kulay ng buhok – Pwede naman ito. Siguraduhin lang na walang sangkap na formaldehyde ang treatment dahil posible itong magkaroon ng epekto kay baby. Kapag nagpa-rebond o nagpa-kulay, huwag isasama si baby sa salon para hindi niya maamoy ang gamot. Mag-iwan nalang ng expressed o pumped breastmilk para kay baby. Mas mainam din kung palilipasin muna ang postpartum hairloss o ang paglalagas ng buhok. Ito ay kadalasang nagsisimula kapag 3months na si baby at tumatagal ng hanggang 1 year. 12. Bawal magpabunot ng ngipin – Pwedeng magpabunot ng ngipin dahil marami namang gamot ang compatible sa breastfeeding. Pwede ka nang magpabunot basta kaya mo nang pumunta sa dental clinic. 13. Bawal uminom ng kape – Pwede namang uminom ng kape pero in moderation. Huwag magpapasobra dahil mataas ang caffeine nito. Makakasama sa’yo ang sobrang caffeine at pwede rin itong makaapekto sa iron content ng breastmilk at pwedeng maging iritable si baby dahil dito. (kellymom) 14. Bawal kumain ng malansa – In general, pwede yan. Tingnan lang kung mayroong allergic reactions kay baby katulad ng rashes. Kung may history ng allergy ang pamilya sa anumang pagkain, mas makabubuting iwasan muna ito. Generally, walang bawal na kainin ang breastfeeding moms. Maging mapagmasid lang sa mga maaaring reaksyon kay baby katulad ng kabag, pagiging iritable, o pagkakaroon ng rashes. Makakatulong ang pagkakaroon ng food diary para malaman kung mayroong mga pagkain na dapat iwasan. 15. Kailangang huminto sa pagpapasuso kapag may impeksyon sa suso – Kahit na kailangan mong uminom ng gamot kapag ganito ang sitwasyon, hindi kailangang huminto sa pagpapasuso dahil may mga gamot na compatible sa breastfeeding. Makakatulong din ang pagpapasuso para hindi mamuo ang gatas sa dibdib mo. 16. Hindi ka mabubuntis kaagad kapag nagpasuso ka – Hindi ito totoo sa lahat ng pagkakataon. Magiging totoo ito kapag nasunod mo ng maayos ang mga kondisyon ng Lactational Amenorrhea Method (LAM) : (1) Wala pang 6 months si baby; (2) Hindi ka pa nireregla; (3) Puro breastmilk lang ang iniinom ni baby. Walang solid food, walang formula, o kahit anong pagkain. Ibig sabihin kailangang exclusively breastfed si baby; (4) Nasusunod ang pagsuso every 2 to 3 hours o 8 to 12 times a day, o kaya naman ay breastfeeding on demand si baby. Alin sa mga 'yan ang narinig mo na? :) SOURCE: Breastfeeding Pinays DISCLAIMER: Nasa sa inyo pa rin po kung susunod po kayo sa mga "pamahiin".

Read more
 profile icon
Write a reply