Thuốc giảm đau và hạ sốt nào an toàn cho hầu hết trẻ sơ sinh và trẻ em?

Voice your Opinion
Acetaminophen
Aspirin
Ibuprofen

186 nhiều câu trả lời

36 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

w

VIP Member

s

VIP Member

e

VIP Member

s

VIP Member

s

VIP Member

d

VIP Member

z

VIP Member

z

VIP Member

d

VIP Member

z