33 week แล้วมีเหตุต้องขึ้นเครื่องจะมีผลกับน้องมั้ยค่ะ

33 week แล้วมีเหตุต้องขึ้นเครื่องจะมีผลกับน้องมั้ยค่ะ

9 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
VIP Member

ปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าค่ะ ถ้าในกรณีที่เราไม่มีความเสี่ยงก็ขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินด้วยค่ะ เพราะแต่ละสายการบินจะมีการกำหนดอายุครรภ์ที่ขึ้นเครื่องได้ หรือไม่ก็อาจจะขอใบรับรองแพทย์ค่ะ

บ้านนี้33วีค ก็ยังขึ้นอยู่ค่ะ ปกติเดินทางโดยเครื่องบินบ่อยค่ะ ไม่มีผลกับน้องค่ะ แต่ถ้าอายุครรภ์เกิน28วีคต้องขอใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ทางสายการบินถึงจะให้ขึ้นค่ะ

ออกนอกประเทศส่วนใหญ่ให้ถึง32วีคค่า ในประเทศได้ถึง36วีค แต่ต้องให้คุณหมอประเมินและเขียนใบรับรองแพทย์ให้นะคะ แนะนำให้เช็คกับสายการบินดีๆว่าอายุครรภ์เท่านี้อนุญาติให้ขึ้นเครื่องได้ไหม

ส่วนตัวคิดว่าการออกกำลังกายทำได้เรื่อยๆค่ะ แต่ต้องเบาลงมากๆ การออกกำลังทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวด้วยค่ะ หลังจากที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวัน ลดอาการปวดเมื่อยเป็นตะคริวได้

ขอใบรับรองแพทย์ก่อนค่ะ คุณหมอจะตรวจค่ะว่าขึ้นเครื่องได้ไหม ถ้ามีอาการท้องแข็งอาจจะต้องงดค่ะ (ใบรับรองแพทย์ใช้ได้ภายใน7วันค่ะ)

ไม่เกิน 35w ขึ้นได้(แล้วแต่สายการบินนะค่ะ) และต้องมีใบรับรองแพทย์ไปด้วยเพื่อยืนยันว่าหมอที่เราฝากครรภ์ให้ขึ้นได้ด้วยค่ะ😊😊

ไม่มีผลกับน้องค่ะขึ้นได้ถึง38วีคเลยแต่ต้องขอใบรับรองเเพทย์ทุกครั้งก่อนขึ้นเครื่องและสามารถใช้ขึ้นเครื่องได้ภายใน7วัน

ปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะ

ขอใบรับรองแพทย์จ้าเตง