ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่กล้วหน้าท้องลายหรือไม่

กลัวหน้าท้องไม่สวย
ไม่กลัว เพราะยังไงก็ไม่ลาย
ไม่กลัว เพราะไม่มีคนเห็น

19935 People have responded

31 Replies
กลัวคะ
ไม่กลัวคะท้องแรกลายแล้ว ถ้าท้อง2ลายจะผ่าตัดหน้าท้องเลยคะ
กลัวค่ะ
กลัวค่ะ 😊😊
กลัวมากเลยค่ะ