ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่กล้วหน้าท้องลายหรือไม่

กลัวหน้าท้องไม่สวย
ไม่กลัว เพราะยังไงก็ไม่ลาย
ไม่กลัว เพราะไม่มีคนเห็น

9415 People have responded

14 Replies
กลัวแต่ไม่ลาย
ไม่กลัวค่ะขอแค่ลูกออกมาสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงก็พอแล้ว
ลายไปแล้วค่ะไม่กลัว55
ท้องไม่ลายแต่หน้าอกเรียบร้อยจ้า
ท้องลายตั้งแต่ยังไม่ท้องเรยค้ะ