Meat and Protein

glass-placeholder

Suso

Meat and Protein

Nutrients

Iron, Zinc, Saturated fat, Cholesterol, Sodium, Potassium, Carbohydrate, Dietary fiber, Vitamin A, Vitamin C, Magnesium, Protein, Amino Acids, Calcium

Pregnancy

Iwasan ang pagkain ng suso habang nagbubuntis. Ito ay dahil posibleng mayroong mga parasite ang suso na posibleng makasama sa iyo at sa iyong sanggol.

Postpartum

Maaaring kumain ng suso ang mga inang kapapanganak pa lamang. Ngunit siguraduhing malinis ito at niluto ng mabuti dahil posible itong magkaroon ng parasites at germs.

Breastfeeding

Ang mga nagpapasuso ay maaaring kumain ng suso nang katamtaman. Siguraduhin lamang na naluto nang maayos ang kakaining suso dahil ang hilaw, unpasteurised o undercooked na suso ay maaaring maglaman ng nakakasamang parasites at germs.

Baby

Safe kumain ng suso habang nagpapasuso ng iyong baby. Pero siguraduhin na malinis at nilutong mabuti ang suso dahil posible itong magkaroon ng parasites at germs.