Nuts/Dairy-based

glass-placeholder

Scarlet runner bean

Nuts/Dairy-based

Nutrients

Carbohydrate, Proteins, Fat, Fibre

Pregnancy

Karamihan sa mga green beans ay magandang kainin habang nagbubuntis. Ang scarlet runner beans ay mayaman na mapagkukunan ng vitamins, lalo na folates, at may balanseng dami ng fibre at proteins. Lahat ng ito ay kailangan para sa malusog na pagbubuntis at tamang pag laki at development ng dinadalang sanggol.

Postpartum

Maaaring kumain ng scarlet runner beans pagkatapos manganak. Ang beans ay mayaman sa carbohydrates at vitamins kasama ng iba pang nutrients na nakakatulong sa mga bagong panganak na ina upang maiayos ang kanilang fat metabolis, nagpapalakas ng sikmura at spleen, at pinapaganda ang immunity ng katawan.

Breastfeeding

Ang mga nagpapasuso ay maaaring kumain ng runner beans. Ang beans ay puno ng nutrients at amino acids na nakakapagpa-iwas sa coronary heart diseases at constipation, at nakakapagpaganda ng immunity ng katawan.

Baby

Ang mga weaned na mga sanggol ay maaaring kumain ng runner beans. Ang beans ay masustansya at malambot itong kainin. Mae-enhance nito ang eating appetite ng iyong sanggol at mai-improve din ang pisikal na development ng sanggol. Pagdating ng walong buwang taong gulang ng sanggol, maaari mong pakuluan ang runner beans at gawin itong bean pudding.