Meat and Protein

glass-placeholder

Sandworm

Meat and Protein

Nutrients

Protein, fat, calcium, phosphorus, and iron

Pregnancy

Huwag kumain ng sandworm kapag ikaw ay buntis dahil hindi ito nakakabuti sa iyong kalusugan.

Postpartum

Ang sandworm ay hindi beneficial na kainin habang sa postpartum period.

Breastfeeding

Iwasan ang sandworm, breastfeeding moms, dahil ito ay hindi beneficial sa iyong kalusugan.

Baby

Ang sandworm ay hindi suitable para sa mga bata ng kahit anong edad.