Seafood

glass-placeholder

River mussel

Seafood

Nutrients

Omega 3

Pregnancy

Iwasan ang pagkakain ng river mussel kapag ikaw ay buntis. Ito ay mayroong mga toxins na kung kinain na hilaw ay puwede maging sanhi ng food poisoning.

Postpartum

Mag-ingat sa pagkakain ng river mussel habang nasa postpartum period. Ito ay mayroong mercury at puwede maging sanhi ng food poisoning kapag hindi nakaluto ng maayos.

Breastfeeding

Puwede kang kumain ng river mussel habang nag breastfeed pero mag-ingat dahil ito ay mayroong mercury at puwede mag bigay ng food poisoning kapag hindi naluto ng maayos.

Baby

Ang river mussel ay hindi suitable para sa mga baby na nasa ilalim ng edad na 11 buwan.