Fruits

glass-placeholder

Pomegranate (Granada)

Fruits

Nutrients

Vitamin C and K, antioxidant punicalagin, iron, calcium, folate, fibre, protein, potassium, folic acid and minerals

Pregnancy

Ang mga buntis na babae ay puwedeng kumain ng pomegranate. Pinoprotektahan nito ang iyong mga cells, tumutulong sa iyong immunity pati na rin sa iron absorption ng katawan mo. Pampapigil ito ng anemia at iba pang sakit katulad ng preeclampsia at preterm birth.

Postpartum

Ang mga nanay ay puwedeng kumain ng pomegranate matapos nilang manganak. Ito ay nakakabigay ng nutrients at maproprotektahan ka galing sa impeksiyon at tumutulong sa pag paggaling ng sugat katulad kapag nagka C-section ka.

Breastfeeding

Ang mga bagong nanay ay puwedeng kumain ng pomegrenate pati na rin uminom ng pomegrenate juice habang nag breastfeed. Ito ay pampapigil ng osteaoarthritis at mga problema at impeksiyon sa bato.

Baby

Ang iyong anak ay puwedeng kumain ng pomegranate kapag siya ay nagsisimula na sa mga solid sa edad na 6 buwan. Pero huwag pabayaan ang mga buto nito dahil baka mabulunan ang iyong anak.