Fruits

glass-placeholder

Plum (Sirwelas)

Fruits

Nutrients

Vitamin B, C, amino acids, carotenoids, and cellulose

Pregnancy

Ang sirwelas ay puwedeng-puwede sa mga buntis. Ito ay tumutulong sa digestion, pampapigil ng constipation, anemia at morning sickness.

Postpartum

Puwedeng kainin ang sirwelas habang pagkatapos manganak. Ito ay nakakatulong sa iyong digestive movement at pampapigil ng constipation.

Breastfeeding

Puwede kang kumain ng sirwelas habang nag breastfeed. Ito ay nakakabuti sa digestion at pampapigil ng constipation.

Baby

Kapag nagsisimula na sa mga solid ang iyong anak sa edad na 6 buwan, puwede na siyang kumain ng sirwelas. Ito ay nakakawala ng constipation. Nakakatulong din ito sa immunity at kalusugan ng iyong anak. Huwag lang kalimutan na bawal ang hilaw na sirwelas para sa iyong baby dahil puwedo ito magkasakit sa tiyan.