Fruits

glass-placeholder

Mansanas (apple)

Fruits

Nutrients

Vitamin C, Carbohydrates, Fibre, Potassium

Pregnancy

Maaaring kumain ng mansanas habang buntis. Isa sa mga pinakamagandang mapagkukunan ng fibre at vitamin C, ang mga mansanas ay magandang meryenda para sa mga buntis, kanilang kalusugan at kalusugan ng kanilang baby.

Postpartum

Maaaring kumain ng mansanas pagkatapos manganak. Ang soluble fibre sa mansanas ay makakatulong pagaanin ang constipation at ang pagkain sa prutas na ito ay makakapagbigay ng dagdag na lakas.

Breastfeeding

Maaaring kumain ng mansanas habang nagpapasuso. Ang sustansya ng mansanas ay malawak at madaling tanggapin ng katawan, at maaaring maipasa sa baby sa pamamagitan ng breast milk.

Baby

Ang mansanas ay magandang prutas para sa isang sanggol lalo na kung magsisimula na itong kumain ng solid food sa kanyang ikaanim na buwan. Tandaan lamang na ang mansanas ay mayroong high sugar level kung kaya't dapat hindi masyadong marami ang kainin ng bata.