Processed food

glass-placeholder

Instant noodles

Processed food

Nutrients

Fibre, Protein, Iron, Manganese, Fibre, Folate, B Vitamins

Pregnancy

Iwasan ang pagkain ng instant noodles, lalo na kung nagbubuntis. Ito ay dahil mataas sa fat at sodium ng instant noodles, at marami rin itong mga preservatives na hind mabuti sa kalusugan. Kung nais mong kumain ng noodles, mas mabuting kumain na lamang ng fresh na noodles.

Postpartum

Iwasan rin ang pagkain ng mga instant noodles matapos mong manganak. Kailangan ng iyong katawan ng healthy na pagkain upang manumbalik ang iyong lakas, at hindi makakatulong ang pagkain ng instant noodles.

Breastfeeding

Hindi rin maganda sa mga nagpapasusong mga ina ang pagkain ng instant noodles. Mas mabuting kumain ng fresh na noodles na mayroong healthy ingredients sa halip na kumain ng instant na noodles.

Baby

Hindi dapat pakainin ng instant noodles ang mga sanggol.