Nuts

glass-placeholder

Hazelnut

Nuts

Nutrients

Vitamin B1, B2. B6, E, and K, Folate, Phosphorus, Potassium, Zinc, Mono- and Polyunsaturated Fats, Omega-6, Omega-9 Fatty Acids, Calcium, Iron,, Selenium, Chromium, Magnesium, Omega-3

Pregnancy

Ang mga buntis na kababaihan ay maaaring kumain ng mga hazelnuts. Ang mga nutrients ay mahusay para sa kalusugan ng puso at kaligtasan sa sakit at magbigay ng kontribusyon sa pangkalahatang pag-unlad ng sanggol.

Postpartum

Maaari kang kumain ng mga hazelnuts sa panahon ng postpartum. Kapag may carbohydrates, good fats at iba pang mga nutrisyon, maaari silang makatulong na magbigay sa iyo ng enerhiya upang makabawi ng mas mabilis mula sa kapanganakan.

Breastfeeding

Ang mga inang nagpapasuso ay maaaring kumain ng hazelnut. Ang iba nga mga ina napapansing nakakaragdag ito ng breast milk production. Tingnan lamang kung may allergy dito ang iyong sanggol matapos kumain ng maning ito at tigilan agad ang pagkain kung mapansin nga ito.

Baby

Ang hazelnuts ay hindi maaaring kainin ng mga sanggol na wala pang 11 na buwan ang edad.