Seafood

glass-placeholder

Gazami crab

Seafood

Nutrients

😀

Pregnancy

Iwasan ang gazami crab kapag ikaw ay buntis. Ito ay puwede maging sanhi ng cramps at food poisoning kapag hindi naluto ng maayos.

Postpartum

Ang mga nanay ay dapat kumakain ng gazami crab pagkatapos manganak. Ito ay nagiging sanhi ng mga digestion issue at kung hindi naluto ng maayos ay puwede magbigay ng food poisoning.

Breastfeeding

Ang mga breastfeeding mommies ay puwedeng kumain ng gazami crab pero mag-ingat sa mga allergic reaksyon o indigestion sa iyo at sa iyong baby. Kung hindi naluto ng maayos ay puwede magbigay ng food poisoning.

Baby

Ang gazami crab ay hindi suitable para sa mga baby na nasa ilalim na edad ng 11 buwan.