Processed food

glass-placeholder

French fries

Processed food

Nutrients

Carbohydrates, Protein, Fat, Sodium, Trans Fat, Saturated fat, Potassium, Dietary fiber, Iron, Vitamin B-6, Magnesium, Vitamin C

Pregnancy

Iwasan ang pagkain ng french fries habang nagbubuntis dahil sa mataas na fat at sodium content nito. Isa pa, ang french fries ay maaaring maging sanhi ng obesity at mataas na blood pressure para sa mga nanay at nagiging mapanganib para sa fetus.

Postpartum

I-limit ang pagkain ng mga junk foods tulad ng french fries para sa paminsan-minsan na kagustuhan. Huwag hayaan na mapalitan nito ang mga masustansyang pagkain.

Breastfeeding

Umiwas sa french fries habang nagpapasuso hangga't maaari. Dahil sa mataas na fat at calories, kakaunti ang mabibigay nitong sustansya. Ang pagkain ng mga malangis na pagkain ay maaaring magdulot ng problema sa breast milk at maaaring makasama sa tyan ng baby.

Baby

Ang french fries ay hindi maaaring kainin ng mga sanggol na wala pang 11 na buwan ang edad.