Seafood

glass-placeholder

Crab (Alimango)

Seafood

Nutrients

Proteins and omega-3 polyunsaturated acids

Pregnancy

Kahit na masarap ang alimango, ito ay mataas sa toxins katulad ng mercury. Kapag hindi naluto ng maayos ay puwede kang magkaroon ng listeria infection. Mas mabuti na iwasan ang pagkakain nito habang buntis.

Postpartum

Puwede kang kumangin ng alimango habang sa iyong postpartum period pero mag-ingat. Kahit gaano ito kasarap, mataas rin ito sa mga toxin at nakaka-trigger ng allergy.

Breastfeeding

Ang mga breastfeeding moms ay puwedeng kumain ng alimango. Ito ay nakakarami ng breastmilk production para sa ibang mga nanay pwero mag-ingat dahil baka magkaroon ng allergic reaksyon ang iyong baby.

Baby

Ang alimango ay hindi suitable para sa mga baby na nasa ilalim na edad ng 11 buwan.