Vegetables and Fungus

glass-placeholder

Coriander (Wansoy)

Vegetables and Fungus

Nutrients

Fibre, Manganese, Iron, Magnesium, Protein, Vitamins C and K.

Pregnancy

Kung buntis ka, huwag kumain ng wansoy. Ito ay mayroong phytoestrogen na nagpapagana ng hormone estrogen at nagbibigay ng uterin contractions. Dahil dito, puwedeng magkaroon ng miscarriage o premature labor.

Postpartum

Ang wansoy ay puwedeng kainin pagkatapos manganak. Ito ay mayroong vitamin K na pampapigil ng blood clotting pagkatapos ng labor at ang fibre nito ay nakakatulong sa mga bowel movement.

Breastfeeding

Puwede kang kumain ng wansoy habang nag breastfeed. Ito ay mataas sa vitamin C na mayroong mga antioxidant na property na proprotektahan ka galing sa sakit. Hugasan ang mga dahin nito bago kainin.

Baby

Ang wansoy ay hindi suitable para sa mga baby sa ilalim ng 11 buwan.