Nuts/Dairy-based

glass-placeholder

Catjang/cowpea

Nuts/Dairy-based

Nutrients

Folate, Copper, Iron, Potassium, Protein, Lecithin, Carotene

Pregnancy

Ang ilang nutrients na makukuha sa cowpea tulad ng folate at iron ay mapapakinabangan ng mga nagbubuntis at dinadalang sanggol.

Postpartum

Matapos manganak, maaaring patuloy na maglagay ng cowpeas sa kinakain dahil ito ay mayaman sa nutrients na makakatulong sa digestion, makakapagpalakas kumain, at nakakapagpatibay ng immunity. Ang mataas na carotene sa cowpeas ay nakakatulong sa mga ina na mabilis gumaling at mapanatili ang kalusugan ng mata at balat.

Breastfeeding

Ang mga nagpapasusong ina ay maaaring kumain ng cowpeas. Ang cowpeas ay mayaman sa nutrients na maaaring makatulong sa digestion at makapagpatibay ng immunity. Mataas ang carotene sa cowpeas na maaaring makapagpanatili ng kalusugan ng mata at balat.

Baby

Ang mga sanggol na higit sa anim na buwang gulang ay maaaring kumain ng cowpeas. Ito ay masustansya at maraming nutrisyon na nagco-contribute sa overall na kalusugan ng sanggol.