Seafood

glass-placeholder

Blood cockles

Seafood

Nutrients

Protein

Pregnancy

Mabuti na iwasan ang blood cockles dahil baka ikaw ay ma-food poisoning kapag ito ay hilaw or madumi.

Postpartum

Puwede kang kumain ng blood cockles habang sa postpartum period basta siguraduhin na ito ay malinis at naluto ng maayos para makaiwas sa food poisoning.

Breastfeeding

Puwede kang kumain ng blood cockles habang nag breastfeed basta siguraduhin na ito ay malinis at naluto ng maayos para maiwasan ang food poisoning. Bantayan ang iyong baby at baka magkaroon siya ng allergic reaksyon.

Baby

Ang blood cockle ay hindi suitable para sa mga bata ng kahit anong edad.