Seafood

glass-placeholder

Basa fish (Basa na isda)

Seafood

Nutrients

Unsaturated fatty acids, omega 3 fatty acids, and protein

Pregnancy

Ang basa na isda ay puwedeng kainin ng mga buntis. Ito ay nakakatulong sa kalusugan ng iyong puso at sa fetal brain development.

Postpartum

Ang basa na isda ay nakakabilis ng paggaling ng sugat at recovery ng mga nanay pagkatapos manganak. Ito ay may maraming mga nutrient na pampalusog sa iyong katawan habang sa mahalagang period na ito.

Breastfeeding

Ang mga lactating moms ay puwedeng kumain ng basa na isda. Ito ay may maraming mga amino acid at nakakatulong sa red blood cell production at sa iyong buong kalusugan. 😤

Baby

Puwede mo bigyan ng basa na isda ang iyong baby na paunti-unti kapag siya ay nasa edad na 9 buwan. Ang mga nutrients nito ay nakakatulong sa brain at visual development pati na rin sa kaniyang overall growth. Mag-ingat lang sa tinik at allergic reaksyon.